10 งานออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำที่ไม่ใช่เพียงแค่ทอดสะพานแล้วจบกัน

เมื่อเมืองเติบโตขึ้น การเดินทางในเมืองย่อมมีความซับซ้อนขึ้นด้วยเช่นกัน

การเชื่อมต่อการเดินทางให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น “สะพาน” ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว เราอาจคุ้นเคยกับสะพานข้ามแม่น้ำที่มีไว้ให้รถยนต์ใช้ข้าม แต่ในหลายๆประเทศเขาออกแบบให้มีสะพานที่คนใช้เดินข้ามกันโดยเฉพาะ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมความเป็น “เมืองเดินได้” ทั้งการสัญจรด้วยการเดินเท้าและการปั่นจักรยาน เชื่อมต่อกับการสัญจรด้วยระบบขนส่งมวลชน ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาวะของคนเมืองได้ และสะพานเหล่านี้ได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ก” ที่สวยงามของเมือง รับกับภูมิทัศน์ริมน้ำ วันนี้ “บ้านและสวน” จะพาไปชม 10 งานออกแบบสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำที่น่าสนใจจากทั่วโลก จะมีที่ใดบ้าง ลองไปชมกัน

อันดับที่ 10 – Cykelslangen, Copenhagen ออกแบบโดย Dissing + Weitling.

10-2 10-1                ทางลอยฟ้าที่สร้างเสร็จเมื่อปี 2014 เพื่อประกันความรวดเร็วในการเดินทางทางจักรยานซึ่งเป็นการคมนาคมทางเลือกหลักของ Copenhagen แห่งนี้ Cykelslangen ทำหน้าที่ต่อเชื่อมทางด่วนจักรยาน Søruten (“The Lake Route”) ซึ่งเชื่อมท่าเรือของเกาะ Brygge ไปยังมหาวิทยาลัย Copenhagen วิทยาเขต Søndre  โดยวางตัวอยู่ระหว่าง Brygge Bridge and Dybøl Bridge ซึ่งเป็นทางต่างระดับที่เคยกั้นขวางการเดินทางแต่เดิม และด้วยงานออกแบบนี้นี่เองพื้นที่ต่างระดับและผืนน้ำจึงมิอาจกั้นเหล่าจักรยานได้และพื้นที่ริมน้ำส่วนนี้ก็กลับคึกคักมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ

อันดับที่ 9 The Jetty to Mont Saint-Michel, Mont Saint-Michel, France ออกแบบ Dietmar Feichtinger Architectes

09-2 09-1                “เสมือนเดินอยู่บนผิวน้ำ” The Jetty สะพานที่ทอดเข้าสู่มหาวิหาร Mont Saint-Michel พานักท่องเที่ยวเดินเรี่ยไปบนผืนน้ำอย่างไม่รบกวนความงามทางสถาปัตยกรรมของ Mont Saint-Michel ทั้งยังคำนึงถึงความงามที่หลากหลายในบรรยากาศของพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างของระดับน้ำสูงถึง 14 เมตร ยามน้ำขึ้นทางเดินนี้จะคล้ายเป็นเส้นสายบางเบาที่อาจไม่สังเกตเห็นเสียด้วยซ้ำ แต่ยามน้ำลงก็วางตัวอยู่เหนือผืนผิวแม่น้ำที่สวยงามในอีกบรรยากาศหนึ่ง แนวทางเดินโค้งรับกับขอบฟ้าไม่ตัดขวางมุมมองต่อตัวมหาวิหาร

อันดับที่ 8 Borneo-Sporenburg Bridges, Amsterdam  ออกแบบ West8

08-4 08-3 08-2 08-1                สะพานสามพี่น้องที่เล่นกับรูปทรงของสะพานเหล็ก Truss ดั้งเดิมในรูปลักษณ์ที่ “สร้างสรรค์” มากขึ้น ผสานเข้ากับบรรยากาศรายรอบของย่านท่าเรือ โดยใช้องค์ประกอบที่คล้ายกันมาสร้างเป็นรูปทรงที่แตกต่างกัน

อันดับที่ 7 James D. Pfluger Pedestrian and Bicycle Bridge , Texas ออกแบบ        Kinney & Associates, Carter Design Associates

07-03 07-02 07-01                สะพานทรงปาท่องโก๋ที่มีจุดบรรจบอยู่ตรงกลางของเส้นโค้งที่วาดวงเข้าหากันเพื่อเป็น “เส้นทางท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ” ชมความงามของแม่น้ำ Colorado และ Lady Bird Lake เปิดพื้นที่กิจกรรม ณ บริเวณกึ่งกลางแม่น้ำ ด้านหนึ่งเป็นโค้ง Spiral ที่ทำให้จักรยานและรถเข็นสามารถเข้าถึงสะพานได้โดยง่าย เป็นอีกหนึ่งงานออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานที่หลากหลายมากกว่าแค่การข้ามแม่น้ำ แต่ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมของผู้คนในเมืองได้อีกด้วย