หลังคากันสาด

หลังคากันสาด – SUNLIGHT & RAIN PROTECTOR

หลังคากันสาด
หลังคากันสาด

หลังคากันสาด จำเป็นกับบ้านคุณแน่ๆ แม้ฤดูกาลจะแปรเปลี่ยนจากฝนไปหนาวและร้อน แต่แสงแดดและน้ำฝนก็ยังอยู่คู่เมืองไทยแบบแยกกันไม่ออก เพราะบ้านเราอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น หลายครั้งที่ชายคาบ้านเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถช่วยป้องกันแดด ลม ฝนได้ หลายบ้านจึงจำเป็นต้องต่อเติมกันสาดเพิ่มเข้าไป เพื่อป้องกันแดดและฝน ไม่ให้เข้ามาทำความเสียหายในบ้าน เราจึงมีไอเดียต่อเติมกันสาดหลายแบบมาให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและเข้ากับสไตล์ของบ้านคุณ

– 01 –

RHYTHMIC METAL FRAME  ระแนงเหล็กเว้นจังหวะ

หลังคากันสาดหน้าบ้าน
(บ้านของคุณ Clifford See Leong Pew)

แบบหลังคากันสาดแบบหลังคากันสาด

บ้านสไตล์โมเดิร์นสามารถสร้างกันสาดฟอร์มเส้นตรงเท่ ๆ ได้โดยใช้โครงอะลูมิเนียมหรือเหล็กรูปตัวเอช (H) แล้วติดแผ่นเหล็กหรืออะลูมิเนียมหน้ากว้าง 1 นิ้ว เว้นระยะเท่า ๆ กัน ก่อนเพิ่มซี่ถี่ ๆ ตรงกลางช่วยกรองแดด ทั้งยังช่วยสร้างลีลาเก๋ ๆ ให้บ้านโมเดิร์นเรียบ ๆ ดูมีดีเทลมากขึ้น

 

– 02 –

TRANSPARENT BALCONY ทางเดินโปร่งใส

แบบหลังคากันสาด
(บ้านของครอบครัวเจริญนวรัตน์)

แบบหลังคากันสาด

เชื่อมต่อมุมมองจากชั้นบนลงมาสู่ชั้นล่างด้วยกันสาดแบบโปร่งใส โดยการติดตั้งโครงอะลูมิเนียมอบสีดำยื่นออกจากแนวผนังเดิม 1 เมตร แล้วกรุกระจกใสซึ่งเป็นเทคโนโลยีนาโนเคลือบผิวกระจกเพื่อป้องกันนกเกาะ ทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะกับบ้านหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นหรือทรอปิคัล

 อ่านต่ออีก 3 แบบ