จัดบ้านใหม่แล้วมีของที่ไม่ได้ใช้ อย่าทิ้ง! เอาไป บริจาค กันดีกว่า

บริจาค ใกล้สิ้นปีแบบนี้ หลายคนอาจวางแผนจัดบ้าน หรือซ่อมแซม ส่วนต่างๆในบ้าน ซึ่งทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้จัดบ้านใหม่ ก็มักจะมีของที่เราแทบไม่ได้ใช้เลย หรือของที่ไม่มีความจะเป็นกับเราแล้วหลงเหลืออยู่

บริจาค ท้ายที่สุดเราก็อาจจะต้องจำใจทิ้งของเหล่านั้นไป จะดีแค่ไหน ถ้าเราได้ส่งต่อของใช้ดังกล่าวไปให้ เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ ที่ยังขาดแคลนของใช้เหล่านี้ วันนี้เว็บไซต์บ้านและสวนได้รวบรวมมูลนิธิที่รับบริจาคสิ่งของ เราจึงขอเชิญชวญคุณให้มาร่วมบริจาคของที่คุณไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ยังเป็นสิ่งของที่งานใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ของเล่น หรือแม้แต่เสื้อผ้า ก็สามารถนำมาบริจาคกันได้ นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วลง ยังเป็นการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆ ให้ผู้ที่คลาดแคลนได้อีกด้วย  การให้ในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมาย แต่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่อาจทำให้ใครอีกหลายคนหัวใจพองโตขึ้นได้ในปีใหม่นี้ค่ะ

ภาพ: http://www.envcorpthai.com

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
Thai Environmenral Corporation Foundation (Envcorp)

วัตถุประสงค์
1. จัดกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่สาธารณชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชน
4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน
5. สร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

11121019211722
ภาพ: http://www.envcorpthai.com

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา
สร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

  • เด็กและเยาวชน
  • ผู้ประสบภัย
  • ด้านสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

  • เงิน
  • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม

ที่ตั้ง

8/118 ลาดพร้าว71 ซอยนาคนิวาส48 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.02-542-4283 [email protected] http://www.envcorp.org

PAGE 1 / PAGE 2 / PAGE 3 / PAGE 4 / PAGE 5