สวนญี่ปุ่น บ่อปลาคาร์ป แบบเอ๊าดอร์ท แบบเอ๊าต์ดอร์

สวนญี่ปุ่น จัดอย่างไรให้เหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจริงๆ!

สวนญี่ปุ่น บ่อปลาคาร์ป แบบเอ๊าดอร์ท แบบเอ๊าต์ดอร์
สวนญี่ปุ่น บ่อปลาคาร์ป แบบเอ๊าดอร์ท แบบเอ๊าต์ดอร์

สวนญี่ปุ่น ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน และลัทธิศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ชินโต หรือเซน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของธรรมชาติ ปรัชญา และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต

Room Ideas ศูนย์รวมภาพไอเดียการแต่งบ้าน แต่งสวน สนใจห้องไหน คลิกห้องนั่นเลยที่แบนเนอร์ด้านบน

แนวคิดหลักในการจัด สวนญี่ปุ่น จึงไม่เน้นของตกแต่งที่ดูฟุ่มเฟือย แต่จะแฝงสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายต่างๆออกมาแทน  จึงนับเป็นสวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ทำให้คนไทยที่ชื่นชอบการจัดสวนแบบเรียบง่ายนิยมจัดกัน

สวนญี่ปุ่น
สวนญี่ปุ่นจะแสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของธรรมชาติ ปรัชญา และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต

องค์ประกอบหลักในสวน

จัดสวนญี่ปุ่น

ตะเกียงหิน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นสวนญี่ปุ่นได้ดี แต่เดิมนั้นสร้างขึ้นเพื่อประดับในเขตวัดและเพื่อบูชาดวงวิญญาณ นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการให้แสงสว่างแก่สวน แต่ละส่วนของตะเกียงหินนั้นก็จะแฝงความหมายเอาไว้ด้วย เช่น หินสามเหลี่ยมด้านบนเปรียบเสมือนมือที่ยกขึ้นพนมและสวดเพื่อชี้ทางไปสวรรค์ รูปทรงตรงกลางหมายถึง มนุษย์ และตัวฐานด้านล่างสุดหมายถึง พิภพ แต่บางครั้งตะเกียงหินก็ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 5 ส่วน มีความหมายจากด้านบนลงด้านล่างคือ ท้องฟ้า ลม ไฟ น้ำ และดิน ตามลำดับ

จัดสวนญี่ปุ่น สวนหิน

หิน กรวด และทราย  เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเกาะแก่ง ภูเขา และทะเล  การเลือกหินแต่ละก้อนควรดูผิวสัมผัส ความหยาบ-เรียบ ขนาดและรูปทรงของหินด้วย เพราะจะสื่อความหมายได้แตกต่างกัน หินบางก้อนเหมาะจะแสดงเป็นน้ำตก ลำธาร หรือภูเขา บางก้อนก็มีขนาดใหญ่ แสดงถึงพละกำลัง ความมีอำนาจ ส่วนทรายในสวนญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ใช่ทรายตามหาดทรายชายทะเลทั่วไป แต่เป็นทรายที่เกิดจากหินแกรนิต ซึ่งได้จากการผุกร่อนและการถูกกัดเซาะของน้ำฝนที่หน้าผาตามภูเขา ทรายเหล่านี้จะมีสีสันต่างๆกัน ทั้งสีขาว เทา น้ำตาลแดง หรือมีจุดดำๆ นอกจากนี้ทรายยังสื่อถึงความละเอียด บอบบาง และดูสมถะด้วย

PAGE 1 / PAGE 2