3 ครอบครัวที่ยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวง

เชื่อว่าหนึ่งในพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เรามักคุ้นหูกัน คงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ถ้าไม่ใช่พระราชดำรัสเกี่ยวกับปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายที่สุด

จุดสำคัญของหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ที่การพึ่งพาตัวเองได้ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีกินมีใช้แบบพอประมาณ ไม่เกินตัว และรู้จักแบ่งปัน ซึ่งเราได้รวบรวมบ้านที่ปฏิบัติตามแนวทางของในหลวงมา 3 หลัง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนปฏิบัติตาม จะได้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

 เศรษฐกิจพอเพียง ton-150701-050 james-150701-056 james-150701-252-1024x683 ton-141126-038 ton-141126-068

  1. บ้านไร่ไออรุณ

บ้านของสถาปนิกหนุ่ม (คุณเบส – วิโรจน์ ฉิมมี)  ที่เข้ามาเรียน มาทำงาน และใช้ชีวิตอยู่ในเมือง แต่มีความฝันที่อยากจะกลับไปอยู่กับพ่อและแม่ และธรรมชาติที่ต่างจังหวัด ซึ่งครอบครัวของเจ้าของบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยของในหลวง โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ จากการปลูกผักปลอดสารพิษ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ปลูกไว้กินเองส่วนหนึ่ง แบ่งปันเพื่อนบ้านส่วนหนึ่ง และนำไปขายที่ตลาดอีกส่วนหนึ่ง

นิตยสาร My Home ฉบับที่ 56 ปี 2558