เหล่าศิลปินร่วมใจจัดแสดงนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ น้อมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง

ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จสวรรคต นับเป็นเรื่องโศกเศร้าเสียใจกับปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปิน จึงจัดแสดงนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง

ธ สถิตในดวงใจ

ta_l9538

ta_l9535

ta_l9511

ta_l9501

ta_l9476

ta_l9466

ta_l9520

ภายในนิทรรศการได้รวบรวมงานศิลปะไว้อย่างหลากหลาย ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากศิลปินทั้ง 29 ท่าน ได้แก่ 1. คุณวาสิรี หิรัณยเลขา, 2. คุณกิติก้อง ดิลกวัฒโนทัย, 3. คุณวิชิต พิทยากรณ์, 4. คุณวิษณุพงษ์ หนูนันท์, 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กัญญา เจริญศุภกุล, 6. คุณสุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์, 7. คุณกำธร เภาวัฒนาสุข, 8. คุณจุฑารัตน์ พัชรศิรศักดิ์, 9. คุณกัมพล มุ่งงาม, 10. คุณปฏิพล สุพรรณพงศ์, 11. คุณรัตนา สุจริต, 12. คุณสันติ สีดาราช, 13. คุณไพริน ภู่ประดับ, 14. คุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, 15. คุณอนุชัย ศรีเจริญพู่ทอง, 16. คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, 17. คุณอังคณา ปั้นทองคำ, 18. คุณวัชระ ประยูรคำ, 19. ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, 20. คุณสมนึก คลังนอก, 21. คุณเกรียงไกร ไวยกิจ, 22. คุณวรรนธนี อภิวัฒนเสวี, 23. คุณกัมพล คุ้มวงษ์, 24. คุณชัชวาล ดาจันทร์, 25. คุณชฏาธาร ฉายปุริยานนท์, 26. คุณณัฐสุดา จันทระ, 27. คุณพรชัย สินนท์ภัทร, 28. คุณดินหิน รักพงษ์อโศก, 29. คุณอุดม อุดมศรีอนันต์ พร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

ใครที่สนใจชมงานสามารถไปได้ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดแสดงงานวันนี้ – 30 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00-19.00น. เปิดวันอังคาร-อาทิตย์

ta_l9495

ta_l9493

ta_l9488

ta_l9479

ta_l9477

ta_l9471

14632815_1554030937946150_1178570560784921403_n

ta_l9514

เขียน : ภาสกร เจยาคม

ภาพ : พีรพล ต่ายใหญ่เที่ยง