ความงดงามที่เหลือไว้เพียงความทรงจำ Flynow x ปกติศิลป์ Art Normal 2 ราชบุรี

เพียงแค่ระยะเวลา 8.30 นาทีที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงความงดงามของสิ่งที่เราเคยอยู่แต่ปัจจุบันสิ่งนั้นค่อยๆจางหายไป เหลือเพียงความทรงจำ

jae_8070

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมากลุ่มปกติศิลป์ Art Normal 2 และแบรนด์เสื้อผ้า Flynow III ร่วมกันจัดแฟชั่นโชว์กลางตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่วนที่ 2 ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กลองซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่กำลังจับจ่ายซื้อของสดได้อย่างล้นหลาม

jae_7946

jae_7952

jae_8024

jae_8199

1ds_6020

jae_8013

งานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงให้นางแบบสวมชุดสวยๆเรียกเสียงฮือฮาจากผู้คนในตลาด แต่สิ่งที่คุณติ้ว – วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ทายาทโรงงานเถ้าฮงไถ่ และศิลปินรุ่นใหม่ผู้ต้องการทำให้ราชบุรีกลายเป็นเมืองศิลปะได้พยายามสื่อให้เห็นว่า“เมืองราชบุรี” ในอดีตนั้นเคยงดงาม แต่ปัจจุบันกลับถูกทดแทนด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายสื่อสารผ่านรูปแบบงานศิลปะเคลื่อนไหวแบบร่วมสมัยซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในราชบุรี โดยร่วมมือกับ Flynow III จัดทำเสื้อผ้าขึ้นใหม่ ดึงจุดเด่นด้านลวดลายและสีสันของแบรนด์ออกมาเป็นสัญลักษณ์ของ “ดอกไม้” ที่สื่อถึงเมืองราชบุรี โดยเฉพาะการนำ “ดอกกัลปพฤกษ์”ดอกไม้ประจำเมืองราชบุรีมาผสมผสานบนเสื้อผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนความสวยงามและยังแสดงออกได้หลากหลายอารมณ์โดยนางแบบทั้ง 9 คน ได้เดินแฟชั่นโชว์ผ่านกลางตลาดเก่าอายุนับร้อยปีอันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ของอดีตและปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

jae_8108

jae_8229

jae_8231

สิ่งที่แฟชั่นโชว์แสดงออกมาในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการระลึกถึงความสวยงามที่เมืองราชบุรีเคยมี วิถีชีวิตที่เคยเป็นอยู่ซึ่งปัจจุบันค่อยๆจางหายไปเหมือนกับแฟชั่นโชว์ที่ความสวยงามอยู่กับเราได้เพียงชั่วคราวสุดท้ายก็เดินจากเราไปเหลือไว้เพียงความทรงจำ

jae_8478

jae_8542

jae_8495

jae_8525

 

เขียน : ภาสกร เจยาคม

ภาพ :  ณัฐพงศ์   กิตติวรพงษ์กิจ