10 บริษัท ภูมิสถาปนิก ออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อคน เมือง และโลก

ภูมิสถาปนิก หรือ Landscape Architect คือ บุคคลผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับสถาปนิก สามารถเซ็นรับรองแบบก่อสร้างที่ต้องขออนุญาตได้

ซึ่งงานของ ภูมิสถาปนิก ไม่ใช่แค่ออกแบบตำแหน่งจัดวางพื้นที่เท่านั้น แต่ภายใต้งานออกแบบยังคำนึงถึงการเปลี่ยนพื้นที่ว่างมาเป็นพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม เพื่อการใช้งานที่ครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

รู้จักภูมิสถาปนิกเพิ่มเติมได้ที่ : TALA สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย http://www.tala.or.th

1. บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด

ข้อมูลบริษัท >> คลิก

ภูมิสถาปนิก

2. บริษัท ฉมา จำกัด (Shma Company Limited)

ข้อมูลบริษัท >> คลิก

ภูมิสถาปนิก

3. TK Studio Co.,Ltd.

ข้อมูลบริษัท >> คลิก

ภูมิสถาปนิก

4. บริษัท โลโก้เท่ากับ จำกัด

ข้อมูลบริษัท >> คลิก

ภูมิสถาปนิก

5. Trop : terrains + open space

ข้อมูลบริษัท >> คลิก

ภูมิสถาปนิก

6. บริษัท สนิทัศน์ สตูดิโอ จำกัด (Sanitas Studio)

ข้อมูลบริษัท >> คลิก

ภูมิสถาปนิก

7. บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด (Landscape Tectonix Limited)

ข้อมูลบริษัท >> คลิก

8. บริษัท เคอร์เนล ดีไซน์ จำกัด (Kernel Design)

ข้อมูลบริษัท >> คลิก

9. บริษัท ณ ลาณ สตูดิโอ จำกัด (Na Laan Studio)

ข้อมูลบริษัท >> คลิก

10. H2O Landscape Design Co.,Ltd .