[DAILY GUIDE] เพิ่มบรรยากาศด้วย แสงไฟในสวน

เมื่อแสงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไป แสงไฟในสวน ตัวช่วยที่สามารถสร้างบรรยากาศให้สวนสวยดูมีมิติแปลกตาขึ้นได้ ทั้งยังเพิ่มโอกาสให้เจ้าของบ้านได้ชื่นชมความงามและใช้งานสวนได้เต็มที่

โดยเฉพาะบ้านในเมืองที่มีพื้นที่สวนไม่มาก การจัด แสงไฟในสวน เพิ่มเข้าไปจะช่วยให้สวนของคุณดูกว้างขึ้นด้วย บ้านและสวนจึงรวบรวมข้อมูลน่ารู้สำหรับคุณๆที่กำลังคิดจะติดตั้งไฟในสวนมาฝากกัน

garden-idea-01-01

ขั้นตอนการออกแบบไฟในสวน

– พิจารณาการใช้งานในสวน โดยพิจารณาได้จากผังแบบแปลนของสวน หรือดูว่าเจ้าของต้องการใช้งานแบบไหน

– กำหนดประเภทของโคมไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน   โดยกำหนดโคมไฟประเภทต่างๆ ลงไปในผังการออกแบบสวน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้แสงไฟ จุดเด่นในสวนที่ต้องการเน้น บริเวณที่ต้องการความปลอดภัย แล้วจึงตรวจสอบระยะห่างของการติดตั้ง และประเภทของหลอดไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

– ร่างแผนผังการเดินท่อร้อยสายไฟ เพื่อแสดงตำแหน่งของสายไฟ ท่อร้อยสายไฟ ตู้สวิตช์ควบคุมการเปิด ปิดไฟ และโคมไฟประเภทต่างๆ

–  ติดตั้งระบบไฟและโคมไฟทั้งหมด รวมไปถึงระบบควบคุมการเปิด ปิดอัตโนมัติด้วย

garden-idea-01-04

โคมไฟประเภทต่างๆ กับความเหมาะสมในการใช้งาน

 

garden-idea-01-03

Step Light โคมไฟสำหรับติดตั้งบริเวณขอบของขั้นบันไดหรือกำแพงเตี้ยๆ เพื่อแสดงให้เห็นการเปลี่ยนระดับจากสูงมาต่ำ หรือจากต่ำมาสูง

Floodlight หรือโคมฉาย เป็นโคมไฟสำหรับการส่องบริเวณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ประติมากรรม สนามหญ้า หรือส่วนต่างๆ ของอาคารตามแต่ลักษณะของการใช้งาน

Wall Light เป็นโคมไฟที่ติดบนผนัง กำแพงรั้ว เพื่อบอกขอบเขตและให้ความสว่างเฉพาะบริเวณนั้น และยังเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้ผนังกำแพง ช่วยให้สวนดูมีมิติ มีความน่าสนใจอีกด้วย

Bollard  Light ไฟส่องทางเดิน สูง 0.50 -1 เมตร เป็นโคมไฟที่ใช้บอกทิศทางของเส้นทางเดินในสวน ส่องสว่างเพื่อความสวยงามและเพื่อความปลอดภัยในสวน