Function House ปรับรูปแบบบ้าน ให้ตอบรับการอยู่อาศัย

Function House 1

Sak-110217_088

เจ้าของ ออกแบบ : คุณวุฒิไกร พิริยะภักดีกุล และตุณรงรอง ตุอานันท์

ทาวน์โฮมขนาด 3 ชั้นขนาดพื้นที่ 28 ตารางวาในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เจ้าของเมคโอเวอร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้ทำงาน และพักอาศัยโดยออกแบบให้โชว์พื้นผิวที่แท้จริงของวัสดุตามที่เจ้าของบ้านชื่นชอบ โดยชั้นล่างจะเป็นส่วนที่เจ้าของบ้านมีการใช้งานมากที่สุด ซึ่งเป็นทั้งส่วนรับประทานอาหาร ทำงาน อ่านหนังสือ รับแขก เพราะโล่งสบาย และสามารถถ่ายทอดสายตามองออกไปได้ถึงถนนหน้าบ้าน โดยภายในบ้านจะแบ่งออกเป็นหลายฟังก์ชัน ดังนี้

Community Function

ฟันก์ชันส่วนรวม ชั้นล่างเป็นส่วนรับแขก และส่วนรับประทานอาหารจัดแบบ open – plan ให้ทั้งสองส่วนเชื่อมกันได้หมดโดยยกระดับพื้นส่วนรับประทานอาหารขึ้นแล้วก่อบันไดเพื่อเดินขึ้นมาใช้งาน และก่อเคาน์เตอร์สูงขึ้นมาจากฝั่งพื้นที่รับแขกเพื่อใช้วางของเมื่อเปลี่ยนระดับมายังส่วนรับประทานอาหารซึ่งสูงกว่าเคาน์เตอร์จึงเป็นระดับที่นั่งได้แบบสบายๆโดยยังรู้สึกว่าทั้งสองพื้นที่คือสเปซเดียวกัน และถึงแม้จะอยู่หน้าบ้านก็ยังสามารถมองทะลุผ่านเข้าไปได้ถึงหลังบ้านเป็นวิธีการจัดพื้นใช้สอยแบบ Semi-Public Area

Sak-110217_098

Semi – Private Function

ฟังก์ชันกึ่งส่วนตัว ขึ้นมาถึงชั้นสองปรับเปลี่ยนการใช้งานให้กลายเป็นห้องนั่งเล่น และห้องทำงานโดยรื้อผนังกั้นห้องออกแล้วแทนที่ด้วยประตูโครงเหล็กทำสีดำกรุกระจกซึ่งทำหน้าที่เป็นผนังแบ่งฟังก์ชันออกเป็นสองส่วน โดยยังคงความเป็นส่วนตัวแต่ก็ยังสามารถมองเห็นกันได้ ส่วนที่เคยเป็นช่องเปิดจากชั้นล่างก็ติดตั้งบันไดเหล็กฉลุลายวงกลมจึงดูโปร่งโล่งไม่ทึบตัน และสามารถมองลอดลงไปถึงพื้นที่ชั้นล่างได้

Sak-110217_003

Personal Function

ฟังก์ชันส่วนตัว ชั้นสามของบ้านจะเป็นห้องนอนเป็นการจัดพื้นที่ใช้สอยแบบ Private Area ผนังเหนือหัวนอนกรุกระจกใสเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นช่องเปิดของบันไดหลักแสงสว่างจึงส่องถึงทั่วทั้งห้อง พื้นที่ส่วนตัวของห้องนอนถูกแบ่งออกจากส่วนแต่งตัวด้วยฉากกั้นขนาดใหญ่เป็นบานเลื่อน เปิด ปิด นอกจากช่วยในเรื่องการใช้พื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น และระบายอากาศแล้วยังช่วยประหยัดค่าไฟด้วยเพราะไม่ต้องสูญเสียแอร์ไปให้ส่วนที่ไม่จำเป็นต้องปรับอากาศตลอด

Sak-110217_048

Sak-110217_043