[Daily Guide] แต่ง “ห้องน้ำ” อย่างไรให้คุ้มค่า

แบบห้องน้ำสีขาวสไตล์โมเดิร์น

เลือกสุขภัณฑ์ให้คุ้มค่า

คงเคยได้ยินวิธีการประหยัดน้ำของชักโครกด้วยการนำขวดน้ำไปใส่ไว้ในถังเก็บน้ำ กันมาบ้าง ก็เป็นวิธีการที่พอใช้แก้ไขได้ แต่สำหรับคนที่ต้องการซื้อชักโครกใหม่ แนะนำให้เลือกชักโครกชนิดที่สามารถเลือกระดับปริมาณน้ำที่ใช้ชำระได้เป็นสอง ระดับ คือ 3 ลิตรหรือ 4.5 ลิตร ก็ช่วยประหยัดได้ตั้งแต่ต้น

ประหยัด…หากเน้นตกแต่งให้ตรงจุด

ห้อง น้ำถือเป็นห้องที่ใช้งบประมาณค่าวัสดุตกแต่งมากที่สุดห้องหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การใช้กระเบื้องโมเสกแก้วหรือทอง ตารางเมตรหนึ่งก็มีราคาหลายพันบาท การปูทั้งห้องก็ดูจะสิ้นเปลือง ลองเลือกตกแต่งในส่วนที่เห็นได้ชัดเจน เช่นอยู่ในระดับสายตา หรือใช้การจัดองค์ประกอบให้เป็นเหมือนรูปภาพก็ทำให้เห็นได้ง่ายและดูสะดุด ตากว่า

คุ้มไหมกับการใช้หินอ่อนปูพื้นห้องน้ำ

หิน อ่อนมีปัญหาเรื่องการดูดซึมความชื้นและปัญหาเรื่องความลื่นเมื่อโดนน้ำ จึงไม่ค่อยเหมาะนำมาใช้ในทุกส่วนของห้องน้ำ แต่อาจเลือกใช้เฉพาะในส่วนแห้งเช่นบริเวณอ่างล้างและโถสุขภัณฑ์ โดยส่วนอาบน้ำที่เป็นส่วนเปียกก็ให้ใช้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนแทน แต่ก็คงต้องเตรียมใจเรื่องของสีและลวดลายที่ต่างกับหินอ่อนแท้อยู่พอสมควร แต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการลื่นล้มได้ดีกว่า