ดอกทิวลิป ที่ถูกเลี้ยงด้วยพลังงานความเย็นจากการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ดอกทิวลิป และพรรณไม้เมืองหนาวอื่นๆเบ่งบานภายในโดมที่ใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งที่ได้จากการแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะมีให้ชมตลอดทั้งปี

“อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา” เป็นหนึ่งในอาคารสำนักงานของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2  ของ PTTLNG ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นการออกแบบออกแบบภายใต้แนวคิดอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความเย็นจาก LNG และได้รับรางวัลอาคารเขียวระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของรางวัลอาคารเขียวไทย ปัจจุบันได้ผลิตดอกไม้เมืองหนาวจากความเย็น LNG ได้อย่างมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ  ดอกทิวลิป ดารารัตน์ และไฮเดรนเยีย โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูก ณ ศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ จะนำมาจัดแสดงไว้ใน Climate Atrium ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสำหรับรองรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่พรรณไม้ที่ปลูกไว้ถาวร ได้แก่ ไม้ยืนต้นผลัดใบ (Deciduous plants) อาทิ ต้นเบิร์ช แมกโนเลีย เมเปิ้ล ปลูกร่วมกับไม้พุ่มที่ออกดอกตามฤดูกาล (Seasonal Flowers)

การนำความเย็น LNG (PTTLNG’s Cold Energy Utilization) ที่ได้จากการแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อยอดด้านการเกษตรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ PTTLNG ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด โดยได้มีการศึกษาทดลองและวิจัยเทคโนโลยีการปลูกพืชเมืองหนาวและพืชเมืองร้อน ณ ศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนิราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ภายในสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 มุ่งหมายให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่ชุมชน เกษตรกร นิสิต และนักศึกษา ทั้งในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ

ดอกทิวลิป

จากการจัดส่งก๊าซธรรมชาติที่ได้จากเปลี่ยนสถานะ LNG เข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับภาคอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศชาติ ซึ่งในขั้นตอนการแปรสภาพก๊าซ LNG จากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ ภายในสถานีแอลเอ็นจี   จะเกิดพลังงานความเย็นเหลือใช้ ซึ่งตามปกติจะถูกปล่อยสู่ทะเล PTTLNG จึงมุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนาการนำพลังงานความเย็นของ LNG มาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วยการนำพลังงานความเย็นดังกล่าวกลับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อเนื่องจากปี 2559 ที่ทาง PTTLNG ได้เริ่มดำเนินโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ สำหรับใช้ภายในสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 1 เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก โดยออกแบบให้มีการนำความเย็นที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นการนำความเย็นเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังออกแบบให้สามารถนำลมร้อนทิ้ง (exhaust gas) ที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์กังหันก๊าซ ไปผลิตกระแสไฟฟ้าต่ออีกขั้นตอนหนึ่งด้วยระบบ Organic Rankin Cycle อีกด้วย

ดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป

และพื้นที่แปลงจัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวที่นำมาจากศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดแห่งที่ 1 ที่จะจัดแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามแต่ละเดือน เช่น ทิวลิป ไฮเดรนเยีย  แดฟโฟดิล เป็นต้น

สำหรับการจัดแสดงพรรณไม้เมืองหนาวในเดือน มกราคม – มีนาคม จะจัดแสดงทิวลิป ไฮเดรนเยีย บีโกเนีย ส่วนในเดือนอื่นๆก็สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีดังนี้

เมษายน – มิถุนายน จะจัดแสดงทิวลิป, แดฟโฟดิล

กรกฎาคม – กันยายน จะจัดแสดงทิวลิป, ไฮเดรนเยีย

ตุลาคม – พฤศจิกายน จะจัดแสดงทิวลิป

ธันวาคม จะจัดแสดงทิวลิป, คริสต์มาส

ดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป

เปิดทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 –  16.30 น. ปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อุณหภูมิเย็นถึง 15 °C อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง facebook : Miracle of Natural

.

ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข

สถานที่ : อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา


รวม เพลี้ย ศัตรูพืชตัวเล็ก ที่ต้องเฝ้าระวัง

58 ต้นไม้ลดฝุ่น PM2.5 และได้คาร์บอนเครดิต

ติดตามไอเดียบ้านและสวนเพิ่มเติมได้ทาง : บ้านและสวน Baanlaesuan.com