องค์ประกอบของสวนโมเดิร์น

การออกแบบสวนในปัจจุบันนำความทันสมัยที่เรามักเรียกว่า “ความเป็น โมเดิร์น ” แทรกซึมเข้าไปในแนวคิดของคนยุคนี้ที่ดำเนินชีวิตตามกระแสโลกอันเร่งรีบ กระบวนการคิดจึงถูกตีกรอบด้วยการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาในการดูแลรักษาสวนด้วยการกำหนดพื้นที่ในการปลูกต้นไม้น้อยลงแล้วทดแทนด้วยงานฮาร์ดสเคปให้มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เน้นเป็นพื้นที่ใช้งาน ทั้งยังเลือกปลูกพรรณไม้ที่ดูแลง่าย มักแทรกไฟสนามสำหรับใช้งานในสวนยามค่ำคืนด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมือง สวนที่มีคุณสมบัติตามแนวคิดนี้จึงเรียกว่า “สวนโมเดิร์น” เราลองมาดูกันว่า สวนที่เรียกว่าโมเดิร์นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

สวนโมเดิร์น Green wall

Green wall

นอกจากรั้วหรือผนังจะเป็นจุดบ่งบอกอาณาเขตแล้ว ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สร้างทัศนียภาพให้สวยงามหรือบดบังมุมมองที่ไม่น่าดู และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้สวนได้อีกด้วย ผนังต้นไม้นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแนวตั้งเหมาะกับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ซึ่งผนังต้นไม้ก็มีหลายรูปแบบ อย่างเช่นสวนแนวตั้ง รั้วต้นไม้ หรือสวนแขวน

สวนโมเดิร์น Green wall

สวนโมเดิร์น Green wall

Lighting design

แสงไฟในสวนเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สวนดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นได้ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อต้องออกมาใช้งานในสวนตอนกลางคืนแล้ว ยังสร้างสเน่ห์ให้กับสวนได้ไม่น้อย การเลือกรูปแบบและตำแหน่งของไฟที่ใช้ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นหลักก่อนพิจารณาถึงความสวยงาม เช่น บริเวณทางเดินควรเลือกใช้ไฟที่ส่องสสว่างมองเห็นทางเดินได้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ส่วนไฟที่ส่องตามต้นไม้หรือพุ่มไม้ ก็เพื่อให้เกิดความสวยงามและสร้างมิติในสวน

สวนโมเดิร์น Lighting design

สวนโมเดิร์น Lighting design

สวนโมเดิร์น Lighting design

Outdoor living

มุมพักผ่อนหรือมุมทำกิจกรรมในสวนมีหลากหลายแบบ ทั้งนี้ควรจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากทางเดินหลัก ไม่ควรออกแบบให้ทางเดินคร่อมผ่านกลางพื้นที่ เพราะจะทำให้ขาดความเป็นส่วนตัวและไม่สะดวกต่อการใช้งาน มุมพักผ่อนอาจออกแบบให้มีศาลาสำหรับบังแดดหลบฝน หรืออาจเลือกใช้มุมสงบใต้ร่มไม้เป็นมุมทำกิจกรรมในครอบครัวสำหรับวันว่างก็ได้

สวนโมเดิร์น Outdoor living

สวนโมเดิร์น Outdoor living

อ่านต่อหน้า2