BlueScope Design Award 2021

BlueScope จับมือสมาคมสถาปนิกสยามฯเปิดเวที BlueScope Design Award 2021

BlueScope Design Award 2021
BlueScope Design Award 2021

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จับมือกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประกวด “ BlueScope Design Award 2021” เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และสถาปนิก ส่งผลงานการออกแบบอาคารเข้าร่วมประกวด ในคอนเซ็ปต์ “ The Sustainability of Coated Steel Buildings ” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานออกแบบอาคาร ที่สามารถนำวัสดุผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสี หรือเมทัลชีท นำไปใช้ในงานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์และใช้งานได้อย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นผู้นำในการผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสี ได้ดำเนินงานธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า 30 ปี มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชันเกี่ยวกับเหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีที่ดีที่สุด นำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน จับมือกับ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ต้องการสนับสนุนวงการสถาปนิก และนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้ามาในสายอาชีพนี้ให้มีศักยภาพ สามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม อีกทั้งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยเฉพาะในเรื่องสังคมแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ จัดประกวด BlueScope Design Award 2021 ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Sustainability of Coated Steel Buildings โดยคณะกรรมการจะพิจารณาว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสี ในการออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับแนวคิดการออกแบบที่ตอบโจทย์และสามารถออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ผลงานของผู้เข้าประกวดทั้งสองประเภท จะพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

BlueScope Design Award 2021

ท่านที่ 1 คุณเจนนี่ เวบสเตอร์ จาก ลอว์ อาร์คิเทค (ประเทศออสเตรเลีย) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างงานสำหรับพื้นที่สาธารณะ และมีประสบการณ์ในการใช้วัสดุเมทัลชีท อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ BlueScope Design Award (Australia) 2020

ท่านที่ 2 คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ สถาปนิก และกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย และ

ท่านที่ 3 มล.วรุตม์ วรวรรณ สถาปนิกเจ้าของรางวัลระดับโลกจากหลายสถาบัน และ รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ปี 2564

สำหรับรางวัลการประกวดมีมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท แบ่งออกเป็น ประเภท BlueScope The Sustainability of Coated Steel Buildings Design Contest มอบรางวัลเงินสดรวม 250,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และประเภท BlueScope The Sustainability of Coated Steel Buildings of the year 2021/2022 มอบรางวัลเงินสดรวม 500,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

BlueScope Design Award 2021

“ การประกวด Blue Scope Design Award 2021 เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป และสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ต้องการจะส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และสนับสนุนแนวคิดการออกแบบอาคารโดยใช้วัสดุผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสี ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ติดตั้งได้รวดเร็ว และไม่มีวัสดุเหลือใช้ในการติดตั้ง รวมทั้งทำให้คนภายนอกได้รู้จักวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยได้จัดการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท BlueScope The Sustainability of Coated Steel Buildings Design Contest ประกวดผลงานออกแบบเชิงการทดลอง หรือการออกแบบจริงแต่อยู่ระหว่างการทำงานหรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ สำหรับนิสิตนักศึกษาด้านสถาปัตย์และออกแบบที่กำลังจะจบการศึกษา รวมถึงสถาปนิกและนักออกแบบอาชีพ และประเภท BlueScope The Sustainability of Coated Steel Buildings of the year 2021/2022 ประกวดผลงานออกแบบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว สำหรับสถาปนิกอาชีพหรือเจ้าของโครงการ ” นางสาวมณีนุช คงอาชาภัทร รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

BlueScope Design Award 2021

สำหรับนิสิต นักศึกษา และสถาปนิกที่สนใจเข้าร่วมการประกวด Blue Scope Design Award 2021 จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดรับสมัครที่ www.asa.or.th ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับส่งผลงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และและสามารถรับชมวิดีโอโครงการได้ที่ลิงก์ : https://www.youtube.com/watch?v=CU_bTOOqdF8&t=19s