รวมซิงโกเนียมยอดฮิตน่าสะสม ที่สุดของไม้ใบสำหรับคนรักสีสัน

ยังคงอยู่กับไม้ใบในสกุลซิงโกเนียม (Syngonium) หรือ “เงินไหลมา ทองไหลมา” ไม้เลื้อยปลูกเลี้ยงง่าย ใบมีสีหลากหลาย ปลูกเป็นไม้กระถางหรือปล่อยให้เลื้อยขึ้น ต้นไม้ก็ ได้จึงไดร้ับความนิยมปลูกเลี้ยงและสะสมกันในบ้านเราอย่างมากในขณะนี้ โดยเฉพาะซิงโกเนียม โพโดฟิลลัม (Syngonium podophyllum) นานาพันธุ์ ลูกซึ่งมีสีใบหลายเฉด ดังตัวอย่างที่นํามาให้ชมนี้ด้วยความสวยน่ารักอย่างไม่มีข้อกังขาจึงไม่น่าแปลกใจท่ีใคร ๆ ต่างก็ตกหลุมรักซิงโกเนียม แล้วเสาะหามาปลูกประดับสวนกัน

ซิงโกเนียม
ซิงโกเนียม ‘อัลโบ้’ หรือเงินไหลมาด่างขาว Syngonium ‘Albo’
ซิงโกเนียม ‘ทรีคิงส์’ หรือเงินไหลมา สามกษัตริย์ Syngonium ‘Three Kings’
ซิงโกเนียม ‘มิลค์ คอนเฟ็ตติ’ Syngonium ‘Milk Confetti’
ซิงโกเนียม
ซิงโกเนียม ‘โมจิโต้’ Syngonium ‘Mojito’
ซิงโกเนียม ‘คริสต์มาส ฮอลิเดย์’ Syngonium ‘Christmas Holiday’
ซิงโกเนียม ‘กรีน สแปลช’ Syngonium ‘Green Splash’
ซิงโกเนียม ‘เรดฮาร์ต’ Syngonium ‘Red Heart’
ซิงโกเนียม
ซิงโกเนียม ‘ซูเปอร์เรด’ Syngonium ‘Super Red’

ซิงโกเนียมแทบทุกชนิดชอบวัสดุปลูกโปร่ง ชื้น ระบายน้ำได้ดีและมีธาตุอาหารเพียงพอ หากปลูกเป็นไม้กระถางควรหมั่นเปลี่ยนดินและเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสมของขนาดต้นอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง เพื่อให้ต้นไม้ของเราได้รับธาตุอาหารเพียงพอ และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ติดตามข้อมูลพรรณไม้ที่ปลูกเลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งรวบรวมไว้มากกว่า 1,500 ชนิดได้ที่ www.baanlaesuan.com/plants


เรื่อง: อังกาบดอย
ภาพ: Botanic at Home