นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย Recorder

Remote-Neorest-AH

ชลารักษ์ เรือนชุ่มเชย, พีระวร ปรีชาพาณิชย์และศุภกร ศรีสกุล ศิลปินรุ่นใหม่ พร้อมด้วย ปิยทัตเหมทัตร่วมเปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัยคัดสรรผลงานโดยอโนทัยอูปคำ  นิศทรรการมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสำรวจแนวคิดของ “เวลา” โดยการใช้ภาพถ่ายเป็นเสมือนเครื่องมือในการนำพาเราไปสู่ช่วงใดช่วงหนึ่งของความทรงจำแม้ว่าทางกายภาพนั้นภาพถ่ายคือการบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง แต่ความสามารถในการบันทึกความทรงจำของมนุษย์เกี่ยวโยงเข้ากับเส้นทางของเวลาและถูกท้าทายด้วยข้อจำกัดมาอย่างต่อเนื่องภาพที่ศิลปินนำมาจัดแสดงจึงไม่ได้มาจากความทรงจำของศิลปินโดยตรงแต่พวกเขาต้องการแสดงถึงการหวนกลับไปคิดถึงและตั้งคำถามต่อคุณค่าของความทรงจำ ซึ่งนิทรรศการ “Recorder” เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ RMA Institute ซอยสุขุมวิท 22

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : อโณทัย อูปคำ RMA Institute กรุงเทพฯ
อีเมล[email protected] เวปไซท์ www.rmainstitute .net
โทร : +66 82 898 6584