แบบเฉลียง แบบระเบียง ชานหน้าบ้านใช้ได้จริง

12-Terrece-ideas-05-pics000

แบบระเบียงบ้าน กึ่งศาลา

05  เฉลียง ระเบียง ชานบ้านกึ่งศาลา

ออกแบบเฉลียง แบบระเบียง ชานหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านให้เป็นทั้งเฉลียงทางเข้าบ้านและศาลานั่งเล่นไปในตัวโดยทำโครงสร้างแยกห่างจากตัวบ้านเหมือนกับการทำศาลาในสวน แล้วทำโครงสร้างพื้นและหลังคายื่นไปชนกับพื้นและผนังอาคาร เชื่อมพื้นที่ให้ต่อเนื่องกับตัวบ้าน พร้อมทำม้านั่งและชิงช้าไม้
สำหรับออกมานั่งเล่นรับลมหน้าบ้านสบายๆ

12-Terrece-ideas-05-pics02

12-Terrece-ideas-05-pics03

แบบเฉลียงระเบียงหน้าบ้าน

12-Terrece-ideas-05-pics05

12-Terrece-ideas-05-pics06

ดูแบบระเบียงที่หน้า3