Jorakay Green Product 

Jorakay Green Product นวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย

Jorakay Green Product 
Jorakay Green Product 

จระเข้ หนึ่งใน brand วัสดุก่อสร้างชั้นนำ ได้สร้างสัญลักษณ์ Jorakay Green Product โดยองค์กรเองที่เทียบเคียงการรับรองตามมาตรฐานสากล LEED, WELL, TREES เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย มีสารระเหยเป็นพิษ VOCs ต่ำหรือไม่มีเลยในบางผลิตภัณฑ์ (Non VOCs) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง และเลือกใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง  ช่วยสร้างความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ผ่านกลุ่มนวัตกรรมปูกระเบื้อง นวัตกรรมซ่อมสร้าง และนวัตกรรมสี จากจระเข้

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.jorakay.co.th/th/standard-and-technology/jorakay-green-products.html