SENA HOUSE บ้านที่ธรรมชาติภายนอกกำหนดบรรยากาศภายในร่วมกับสถาปนิก

บ้านโมเดิร์น ที่บริบทรายล้อมอยู่ทั้งหมดทั้งถนนเล็ก ๆ สองด้าน และสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง นำมาสู่การออกแบบรูปอาคารที่ประกอบไปด้วย 3 บุคลิก และ 4 บรรยากาศ ได้แก่ ความขาวกระจ่าง, ดินโคลน, เกล็ดหิน และความโปร่งทะลุ จนมีจุดเด่นที่แสงภายนอกส่องประกายสู่ภายในเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

DESIGNER DIRECTORY:  Archimontage Design Fields Sophisticated โดย คุณเชิงชาย เรียวเรืองแสงกุล

บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE

สร้างบ้านอิงบริบท

บนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 107 ตารางวา ซึ่งติดกับถนนเล็ก ๆ สองด้าน คือถนนสัญจรหลักด้านทิศใต้ และถนนย่อยด้านทิศตะวันออกซึ่งมีความลึกจึงถูกใช้เป็นทางเข้าของที่จอดรถ ส่วนฝั่งทิศเหนือของที่ดินติดกับบ้านสองชั้น และทิศตะวันตกติดกับลานกว้าง

ด้วยบริบทที่รายล้อมอยู่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น พื้นที่ในการก่อสร้างตัวอาคารย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดการปะทะกันโดยตรงระหว่างกันและกันของทางสัญจรสองฝั่งกับตัวอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงฝั่งทิศเหนือที่เกือบจะแออัดเมื่อวัดจากระยะที่ตั้งและความสูงของอาคาร จึงนำมาสู่การสร้างสภาพแวดล้อมและบริบทของตัวเองของบ้านหลังนี้ ซึ่งมีจุดเด่นของรูปอาคารที่ประกอบไปด้วย 3 บุคลิก และ 4 บรรยากาศ ได้แก่ ความขาวกระจ่าง, ดินโคลน, เกล็ดหิน และความโปร่งทะลุ

บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSEบ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE

สิ่งรายล้อมอยู่ทั้งหมดกลายเป็นเงื่อนไขบังคับให้สถาปนิกผู้ออกแบบ คุณเชิงชาย เรียวเรืองแสงกุล ผู้ก่อตั้งสำนักงานออกแบบ Archimontage Design Fields Sophisticated และทีมเบื้องหลังทั้งหมด วางตำแหน่งตัวบ้านให้ขนานไปตามความยาวของรูปทรงที่ดิน ตัวอาคารถูกวางให้ชิดด้านหลังฝั่งทิศเหนือ ซึ่งคือส่วนที่ลึกที่สุดต่อการเข้าถึงเพื่อใช้เป็นทางเข้าจากถนน แล้วปล่อยอีกด้านที่เป็นส่วนของหน้าบ้านให้มีที่ว่างให้มากที่สุด เพื่อลดแรงปะทะกับอาคารฝั่งตรงข้าม จากนั้นจึงสร้างพื้นที่ส่วนตนเป็นสนามสำหรับการใช้งานพื้นที่กลางแจ้ง

บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE

บ้านที่ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดบรรยากาศร่วมกับสถาปนิก

ตัวบ้านแบ่งออกเป็น 3 ชั้น พร้อมพื้นที่ใช้สอยรวม 426 ตารางเมตร โดยที่ชั้นล่างถูกวางแผนให้ก่อนจะเปิดประตูหลักต้องเดินผ่านบ่อปลาและโถงอาคารที่สูง 2 ชั้น ขึ้นไปเชื่อมกับบันไดและห้องนั่งเล่นด้านบน ภายในมีพื้นที่รับแขก ส่วนรับประทานอาหาร แพนทรีและครัวเป็นพื้นที่ใช้สอยหลัก โดยมีบันไดขึ้นชั้น 2 รูปตัวแอล (L) โอบทั้งหมดไว้

บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE

สถาปนิกวางบันไดชุดนี้ให้ช่วงหนึ่งตรงมุมมองเปิดมีขนาดพื้นเดินที่กว้างพิเศษ เพื่อกึ่งบังคับให้การเดินทางถูกยืดเวลาให้นานขึ้น อีกนัยหนึ่งคือการประวิงเวลาให้ผู้ใช้งานได้รับรู้กับพื้นที่ตรงนี้ที่สูงถึง 2 ชั้น พร้อมบรรยากาศภายในที่กระจายการมองเชื่อมไปยังส่วนอื่น ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปถึงหลังจากนี้

บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE

ส่วนชั้น 2 รับช่วงจากบันได คือห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นห้องที่เจ้าของบ้านใช้เวลาต่อวันยาวนานและหลายช่วงเวลาที่สุด บริเวณนี้ถูกกำหนดบรรยากาศโดยรวมผ่านวัสดุที่ใช้ก่อผนัง นั่นคือ “บล็อกแก้ว” ที่คอยทำหน้าที่ปรุงแสงธรรมชาติจากภายนอกในแต่ละช่วงวันให้ผ่านเข้ามาในบ้าน เกิดมิติของสีและแสงที่ทอประกายอย่างมีเสน่ห์ ดังคำอธิบายของสถาปนิกที่ระบุว่า “ทิวทัศน์ของบ้านที่สร้างขึ้นมาเองให้รับรู้เวลาวันหนึ่งวันได้จากภายในผ่านองค์ประกอบนี้ ในขณะที่ภายนอกคือผนังที่ใช้ต่างว่าเป็นผ้าม่านแต่เป็นม่านแก้ว นอกจากนั้นคือพื้นที่ซีกรีดกับลานซักล้างที่ซ่อนไว้ด้านหลังสุด”

บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSEบ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSEบ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE

ส่วนชั้น 3 ถูกใช้เป็นห้องนอน 3 ห้อง ทุกห้องนั้นมีด้านที่ติดผนังภายนอกถูกกรองไว้ด้วยผนังสองชั้น คือผนังบล็อกแก้วที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวจากชั้น 2 และผนังกระจกที่อยู่ชั้นใน สิ่งนี้เป็นความตั้งใจของสถาปนิกในการ “ต่อรองและสนทนากับดวงอาทิตย์” กล่าวคือเป็นความต้องการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัว ตลอดจนการติดต่อกับแสงจากภายนอกดูนุ่มนวลขึ้นนั่นเอง

บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE

สถาปนิกได้อธิบายถึงผิวสัมผัสทั้ง 3 ชั้น ที่ถูกวางไว้ให้เกิดความแตกต่างกันทั้งที่ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ว่า “ในบริบทนี้นอกจากจะจำเป็นยิ่งยวดแล้ว ยังต้องประกอบด้วยความถ่อมตน ชั้นบนที่ถูกฉาบทับไว้ด้วยเกล็ดหินสีดำละเอียดกับโคลนน้ำตาลส้มที่กลืนข้างในเป็นเนื้อเดียวกัน ช่วยประคองกันไว้ ร้อยผ่านด้วยช่องแสงทรงแถบยาวทางดิ่งหลายช่องกระจายไปทั่ว โดยใช้ระนาบของผนังบล็อกแก้วผืนใหญ่”

บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE

สิ่งที่สถาปนิกต้องการสื่อสารก็คือนอกเหนือจากหน้าที่เชิงกายภาพที่ทำการอยู่ยังเป็นเหมือนจอไว้ฉายชีวิตจากด้านนอกสู่ด้านในและจากด้านในสู่ด้านนอกแล้ว นัยหนึ่งก็คือการปะติดปะต่อบ้านหลังนี้ให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน ในบริบทเดียวกัน ที่มาจากต่างแนวคิดแต่ร่วมอยู่ด้วยกันได้

บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE บ้านโมเดิร์น Archimontage Design Fields Sophisticated SENA HOUSE

เจ้าของ: Anakawee Sinrut, Patrapee Sompoo
ออกแบบ: Archimontage Design Fields Sophisticated | https://archimontage.com/
ทีมออกแบบ: Cherngchai Riawruangsangkul, Thanakit Wiriyasathit, Tanakul Chookorn
วิศวกรรมโครงสร้าง: Chaianuchit Srihard
ผู้รับเหมา: Decha Satapat 149 Co.,Ltd

ภาพ: Rungkit Charoenwat
เรียบเรียง: ND24