ตรวจตา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดแพ็กเกจตรวจตา

ตรวจตา
ตรวจตา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสายตาที่ดี จึงได้จัดทำแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพสายตาแบบเหมาจ่าย เพื่อคัดกรองความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของโรคตาทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การดูแลป้องกันรวมถึงการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที (เริ่มให้บริการแล้ววันนี้ – 15 กันยายน 63)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง โทร.02-884-7000, 02-434-1111