โรงพยาบาลเจ้าพระยา มุ่งป้องกัน ปอดอักเสบ

โรงพยาบาลเจ้าพระยามีความกังวลกับสถานการณ์ของโรคปอดอักเสบ ซึ่งพบว่าประมาณร้อยละ 8-10 ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันทางระบบหายใจ อาจมีความรุนแรงมากจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ มักพบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคประจำตัวบางอย่าง จึงขอแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดูแลสุขภาพเป็นพิเศษและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปอดอักเสบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Call Center 02-433-5666, 02-433-8222

หรือทาง Line ID: @chaophya