Aura Cherrybag นักวาดภาพประกอบกับหนังสือที่เป็นไกด์พาท่องไปในจินตนาการ

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นความสาคัญของการอ่าน

เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ซึ่งในครั้งนี้เราได้ คุณออร่า ศศิพรรณ ศิริพร หรือ Aura Cherrybag นักวาดภาพประกอบเจ้าของผลงาน Mixed Media อันเป็นเอกลักษณ์ มาแนะนาหนังสือเล่มโปรดของเธอให้เรารู้จัก โดยหนังสือที่คุณออร่าเลือกมาคือ The artist’s way เขียนโดย Julia Cameron ซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่า

“หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ออร่าชอบมาก เหมาะกับคนทำอาชีพที่เกี่ยวกับด้านศิลปะ ที่อยากพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยส่วนตัวออร่าเอามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันทั่ว ๆ ไป หรือในบางครั้งที่รู้สึกตันหรือไม่กล้าที่จะลองทาสิ่งที่แปลกไปจากคนอื่นเขาทำกัน”

“The artist’s way เหมือนเป็นไกด์นำทาง ให้กล้าคิดกล้าลองที่จะก้าวออกไปจากคอมฟอร์ตโซน ชอบตรงมีแบบทดสอบให้ลองทาด้วย แล้วในแต่ละบทมีข้อคิดดี ๆ แทรกไว้ในแต่ละหน้าที่อ่านแล้วเรารู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมา มีหลายบทที่ออร่าชอบ อาทิเช่น บท artist date เป็นบทที่ให้เราหาเวลาว่างให้กับตัวเอง ออกไปเดทกับตัวเองอาทิตย์ละครั้ง ออร่าว่าเป็นจุดที่ใครหลาย ๆ คนหลงลืมไป เป็นสิ่งที่ออร่าให้ความสาคัญในเรื่องนี้มาก ๆ ทำให้เราได้ศึกษาตัวเองไปด้วยในตัว เปิดหูเปิดตาตอบรับกับสิ่งสวยงามบนโลกและเข้าใจตัวเราเองมากยิ่งขึ้นค่ะ”
เรียกว่าใครที่เป็นสายศิลปะหรือทางานสร้างสรรค์แล้วละก็ หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นอีกแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอยากลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และรู้จักหาวิธีเติมพลังให้กับตัวเองออยู่เสมอ ๆ