TOTO ชวนส่งผลงานออกแบบพัฒนาพื้นที่ขนส่งสาธารณะ ในหัวข้อ “Public Space ที่ดีต้องเป็นแบบไหน”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมประกวดแนวความคิดในการออกแบบ หัวข้อ “TRANSIT DEVELOPEMENT” หรือ การพัฒนาพื้นที่ขนส่งสาธารณะ เพื่อให้สถาปนิก นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

โดยออกแบบภายใต้แนวคิด “Public Space ที่ดีต้องเป็นแบบไหน” ซึ่งพื้นที่ที่นำมาให้ออกแบบคือพื้นที่ขนส่งสาธารณะบริเวณ เกาะราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่ที่มีผู้คนใช้งานสำหรับสัญจรพลุกพล่านตลอดทั้งวัน เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมพื้นที่เปลี่ยนถ่ายทางการสัญจรขนาดใหญ่และซับซ้อน ที่ไม่ถูกจัดการและไม่ได้รับการออกแบบที่ดี

การประกวดแบบนี้จึงมุ่งหวังให้เกิดการขบคิด และแนวทางความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถใช้รูปแบบพื้นที่ขนส่งสาธารณะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกราฟิกเพื่อจัดระเบียบคิวการต่อแถว การจัดพื้นที่สูบบุหรีโดยเฉพาะ การจัดวางถังขยะอย่างเป็นระเบียบ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการใช้พื้นที่ที่ดีขึ้น

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมฯ และกรรมการพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น Shigeru Ban เจ้าของรางวัล Pritzker Architecture Prize 2014 มาร่วมตัดสินผลงานอีกด้วย

 

TOTO ประกวดแบบ โตโต้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สมาคมฯ  https://asa.or.th

SHIGERU BAN พ่อมดสถาปัตย์ ที่มีอาวุธเป็นกระดาษและไม้

SHIGERU BAN พ่อมดสถาปัตย์ ที่มีอาวุธเป็นกระดาษและไม้

สถาปัตยกรรมกระดาษของอาจารย์ SHIGERU BAN ความไม่จีรังที่ยั่งยืน