[The happy Read] คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ : อ่านเพื่อตอบคำถามถึงตัวตนที่เป็น

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ซึ่งในครั้งนี้เราได้ คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บ.ก. จากนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย มาแนะนำหนังสือเล่มโปรดของเขาให้รู้จักกัน แล้วหนังสือเล่มโปรดที่ว่านั้นจะเป็นหนังสืออะไร ไปดูกันเลยค่ะ

โกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ
คุณโกวิทย์ กับหนังสือเล่มโปรดที่สร้างขวัญและกำลังใจได้อย่างดีเมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่น

คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ : อ่านเพื่อตอบคำถามถึงตัวตนที่เป็น

คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บ.ก. นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกฉบับภาษาไทย นิตยสารที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ แต่กลับยกหนังสือ แด่หนุ่มสาว หนังสือที่เน้นไปในเรื่องของอารมณ์ ความคิด พลังและการตัดสินใจ เป็นหนังสือเก่าที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ที่เป็นเหมือนแรงผลักดัน และทุก ๆ ครั้งที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็มักจะได้แรงกำลังใจและข้อคิดดี ๆกลับมาทุกครั้ง

หนังสือ แด่หนุ่มสาว เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาช่วยปลุกเร้าจิตใจคนหนุ่ม สาว เป็นเรื่องสั้นๆ แต่เปี่ยมไปด้วยพลัง ทำให้คนหนุ่มสาว หรือวัยรุ่นหยุดคิดและตั้งคำถามกับตัวเองต่อการมีชีวิตอยู่ การตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่าง การปฏิวัติใจตัวเอง การเลือกทางเดินในชีวิต และหนังสือเล่มนี้ก็ยังทำให้ใครหลายๆ คนได้ค้นพบตัวตน และจิตวิญญาณภายในตัวเองอีกด้วย

หนังสือ “แด่หนุ่มสาว”