รางวัล ศิลปาธร 2562

ประกาศรางวัล ศิลปาธร ปี 62 – ผศ.บุญเสริม (สถาปัตยฯ), รศ.สิงห์ (ออกแบบ)

รางวัล ศิลปาธร 2562
รางวัล ศิลปาธร 2562

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2562 )เวลา 10.00 น นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานงานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ นางสาววนิดา พึ่งสุนทร นายวิรัช อยู่ถาวร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินฯ คณะกรรมการคัดสรรฯ และศิลปินร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมงาน

สำหรับปี พุทธศักราช 2562 กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน 7 สาขา ดังนี้

-สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นาย นที อุตฤทธิ์
-สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา
-สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นาย วรพจน์ พันธุ์พงศ์
-สาขาดนตรี ได้แก่ นาย อานันท์ นาคคง
-สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นาย ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
-สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายสยมภู มุกดีพร้อม
-สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต

ทั้งนี้ สคร. จะมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินทั้ง 7 ท่าน พร้อมเงินรางวัลจำนวน 1 แสนบาท และ เตรียมจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2562 ในช่วง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ศกนี้ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน พร้อมจัดเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปาธร ในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือน ส.ค.2562 ณ ห้องออดิธอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ท่านสามารถรับชม บรรยากาศ งานประกาศรางวัลศิลปาธร ประจำปี พุทธศักราช 2562  ได้ที่คลิปข้างล่างนี้

ข้อมูล และ ภาพ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย