สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จฯเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัล “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลในงาน “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก” โดย  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเวทีนี้เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่อันรุ่งโรจน์ รื่นเริง เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสุข ความหวัง และความปรารถนาอันดีที่ผู้คนพึงมีต่อกัน โดยมี คุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  รองประธานกรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำนวยการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคณะผู้จัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562  ณ ชั้น 9  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือกในปีนี้ ได้แก่ “รื่นเริง  เถลิงศก” โดย คุณนิลยา  บรรดาศักดิ์ รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “สมมติเทพ” โดย คุณธีรพล  สีสังข์ รับเงินรางวัล 500,000 บาท รางวัล CEO AWARD ได้แก่ “เฉลิมกรุง” โดย คุณปฐมพงศ์  บูชาบุตร รับเงินรางวัล 250,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท ประกอบด้วย คุณธนวัฒน์  สุริยะทองธรรม  คุณธีรวุฒิ คำอ่อน คุณนิตยา เหิรเมฆ  คุณสุทธิพันธ์ ขะยะ  คุณอนันต์ยศ  จันทร์นวล และรางวัลชมเชยอีก 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเกิดจากความตั้งใจอันดีของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) โดยยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญเพื่อให้ผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง  การดำเนินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งนับเป็นการจัดการประกวดครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ  ‘รื่นเริง เถลิงศก’ เพื่อให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ โดยตีความจากโจทย์ที่กำหนดให้ ซึ่งศิลปินที่เข้าร่วมประกวดแต่ละคนก็ต่างสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจในรูปแบบและแนวทางที่แตกต่างได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง

“งานนี้มีศิลปินจำนวน 136 คนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 156 ชิ้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 20 ชิ้น และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการจำนวน 36 ชิ้น รวมผลงานจัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 56 ชิ้น บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลตั้งแต่การประกวดครั้งแรกตราบจนถึงปัจจุบัน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ตลอดจนศิลปิน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกคน และจะมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้วงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยเจริญรุดหน้าสืบเนื่องต่อไปในอนาคต

 คุณนิลยา  บรรดาศักดิ์ ผู้ชนะรางวัลช้างเผือก ภายใต้ผลงานชื่อ  “รื่นเริง เถลิงศก” เผยถึงแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่า “โลกปัจจุบัน การเข้าหาข้อมูลในทุกเรื่องอยู่ภายใต้อุ้งมือมนุษย์ ข้อมูลทุกอย่างล้วนอยู่ในโลกไซเบอร์ การเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ตรงกับการเผชิญเหตุการณ์จริง สำหรับคนยุคใหม่จึงเป็นเรื่องยากขึ้นทุกขณะ จึงเกิดการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้น เราจะเข้าไปสู่ความจริงแท้ได้อย่างไร หรือเป็นแค่สิ่งที่เห็นในโลกไซเบอร์ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ในรูปแบบที่แตกต่าง โดยต้องการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ หนึ่งในแรงบันดาลใจจากงานชิ้นนี้คือ ได้เห็นภาพประทับใจในประเพณีสงกรานต์จากภาพถ่ายของคุณมงคลชัย ปัญญาตระกูล จากการท่องเข้าไปในโลกไซเบอร์ โดยแปลงภาพถ่ายที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยสู่กระบวนการที่ถักทอ อันเป็นวิถีชีวิตที่สะท้อนวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมไทย สอดคล้องกับการเริ่มต้นศักราชใหม่ผ่านประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัว เข้าวัดทำบุญ สรงน้ำพระ ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต”

 คุณธีรพล  สีสังข์ ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ ภายใต้ผลงานชื่อ สมมติเทพเผยความรู้สึกว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและภูมิใจมากๆ ที่ผลงานสามมิติชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งทำด้วยเทคนิคถักเส้นใยโลหะทองแดง เงิน และทองคำ ใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 2 เดือน สำหรับแรงบันดาลใจที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกนี้มาจาก ‘พระสุวรรณมาลา’ ที่ถักอย่างประณีตด้วยทองคำ เป็นเครื่องประดับศีรษะสตรี หรือเป็นเครื่องประกอบอิสริยศักดิ์สมัยอยุธยาตอนต้น ทำด้วยลวดทองคำเส้นเล็กๆถักสานกันเป็นทรงคล้ายหมวก เปรียบเสมือนเครื่องทรงเทวดานางฟ้าในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ทำให้สร้างสรรค์กระบวนการผลิตชิ้นงานและขั้นตอนอย่างละเอียด เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีงานเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับ

 

คุณปฐมพงศ์  บูชาบุตร ผู้ชนะรางวัล CEO AWARD ภายใต้ผลงานชื่อ “เฉลิมกรุง” 

เผยถึงแรงบันดาลใจผลงานชิ้นนี้ว่า “ในศักราชใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อชาติบ้านเมือง เรื่องแรกคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความสวัสดิมงคลของประเทศไทยเรา เรื่องที่สอง คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 สองเรื่องสำคัญนี้เป็นนิมิตหมายอันดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองที่จะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง ให้สมกับคำว่า “เมืองศิวิไลซ์” โดยเทคนิคการผลิตผลงานชิ้นนี้คือการเคาะขึ้นรูป ฉลุ เชื่อม ยึดหมุดอะลูมิเนียม อัลลอย สเตนเลส ทองเหลือง และทองแดงด้วยมืออย่างประณีต ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งถือเป็นเกียรติอันสูงสุดครับ”

นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8”  ภายใต้หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก” เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 ได้กำหนดหัวข้อการประกวดว่า “สยามเมืองยิ้ม” สื่อความหมายถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแวดล้อม ความยิ้มแย้มแจ่มใส น้ำจิตน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อและโอบอ้อมอารีของคนไทย แฝงไว้ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของประเทศไทย แผ่นดินทองที่บรรพบุรุษได้ปกปักรักษาเพื่อคงเอกราชไว้ให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งยังสามารถตีความได้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่าย สงบงาม และอบอุ่น การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวกเพื่อความร่มเย็นของชีวิต รวมไปถึงความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้มจริงใจที่สดใสในหมู่มิตรสหายของคนไทย เพื่อถ่ายทอดความงดงามอันลึกซึ้งชวนให้ปรากฏออกมาในรูปของผลงานศิลปะ ทั้งในเชิงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ทั้งนี้จะเปิดรับผลงานในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-18.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง เฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก, www.thaibev.com และ www.bacc.or.th

 

ข้อมูลและภาพ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8