เมล็ดพันธุ์ผักพร้อมปลูก

‘อีสท์ เวสท์ ซีด’ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา

เมล็ดพันธุ์ผักพร้อมปลูก
เมล็ดพันธุ์ผักพร้อมปลูก

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สานต่อโครงการ ‘ความสุขปลูกได้’ ส่งตัวแทนมอบเมล็ดพันธุ์ผักซองฉลาดพร้อมปลูก โก โกรว (Go Grow) (Go Grow) (Go Grow) ตราศรแดง แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ร่วมงาน โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนทั่วไป ตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า และเกิดรายได้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพรทิพย์ บำรุงชู ปลัดเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (กลาง), นางอารีย์ พันธ์ธร ผู้อำนวยการกองคลัง (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) และ นางสาวสุภาพร ขาวชำนาญ หัวหน้าสำนักปลักเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ จังหวัดชุมพร

เมล็ดพันธุ์ผักพร้อมปลูก เมล็ดพันธุ์ผักพร้อมปลูก เมล็ดพันธุ์ผักพร้อมปลูก

สอบถามเพิ่มเติม: อัปสร รอดภัย (กิ๊ฟ) ผู้จัดการสื่อสารองค์กร โทร. 085-918-4470, [email protected]
ติดตามข่าวสาร : www.eastwestseed.com Facebook : East-West Seed Thailand และเมล็ดพันธุ์ศรแดง