Business Matching ชาว SME ห้ามพลาด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้ประกอบการ SME กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง สินค้าความงามและสุขภาพ Organic, แฟชั่น เครื่องแต่งกาย, สินค้าตกแต่งบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ห้อง Lotus room ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศและในกลุ่มประเทศ CLMV โดยตัวแทนจากหลากหลายประเทศ เช่น หอการค้าประเทศลาว พม่า กัมพูชา ฯลฯ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!!

เงื่อนไข :
ผู้ประกอบการสามารถสมัคร กิจกรรมออกบูธ SME One Fest 2018 หรือ กิจกรรม Business Matching ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (คณะกรรมการคัดเลือกขอพิจารณาตัดสิทธิ์หากมีข้อมูลการสมัครซ้ำซ้อน)

* สมัครฯออนไลน์ได้ที่ goo.gl/GjzfqF
หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-203-4234-36 หรือ E-mail: [email protected]