คู่มือคู่บ้าน : ELECTRICITY ระบบไฟฟ้า

เปลี่ยนหลอดไฟในท่ีสูง

เช่น บริเวณโถงทางเดินหรือโถงบันได

electricity-01

01  ใช้บันไดสไลด์ มีข้อดีตรงประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บ มีหลายขนาดและมีความสูงให้เลือก 3.80-5 เมตร เหมาะสําหรับการเปลี่ยนโคมไฟเพดาน

02  กรณีที่หลอดไฟเป็นแบบดาวน์ไลท์สามารถเปลี่ยนเองได้ง่าย ๆ ด้วยไม้เปลี่ยนหลอดไฟ มีความยาวให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.80- 3.25 เมตร ตัวด้ามทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย ส่วนหัวเปลี่ยนหลอดไฟทําจากพลาสติกทนความร้อนสูง

03 เวลาเปลี่ยนหลอดไฟ ควรจับด้ามไม้ให้ตั้งฉากกับหลอดไฟ ไม่ควรเอียงไปทางใดทางหนึ่ง แล้วปรับระดับวงแหวนให้ปลายก้านหนีบจับหลอดไฟให้แน่นพอประมาณ

TIP : ควรใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดส่วนยางปลายก้านก่อนใช้งาน เพื่อให้ยางเหนียว จับหลอดได้แน่นข้ึน และไม่ควรเก็บไว้ในพื้นท่ีที่โดนแสงแดด

 


เปลี่ยนเต้ารับในบ้าน

electricity-02

ปัญหาเต้ารับกรอบและแตก พบเห็นได้ทั่วไปในบ้านที่สร้างมานาน วิธีเปลี่ยนเต้ารับสามารถทําเองได้ไม่ยุ่งยาก เร่ิมจาก

01  ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัย

02  ใช้ไขควงปากแบนเสียบด้านข้างหน้ากากปลั๊ก

03  ถอดหน้ากากออกมาแล้วจึงใช้ไขควง 4 แฉกไขสกรูแผงเต้ารับออกมา

04  เปลี่ยนเต้ารับแล้วร้อยสายไฟใหม่เสร็จแล้วจึงนำหน้ากากปลั๊กอันใหม่มาติด ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

TIP : กรณีที่แผงเต้ารับยังใช้งานได้อยู่ แต่อยากเปลี่ยนหน้ากากเป็นสีอื่น สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแกะหน้ากากเก่าออก แล้วเปลี่ยนอันใหม่ได้เลย

 


 

เรื่อง : Monosoda, Gobbi Jirawat, Ektida N.
ภาพประกอบ : Packawin
คอลัมน์ : Home Ideas
room magazine : June 2016 No.160

 

อ่านต่อ : ซ่อมพื้นผิวภายในบ้าน
ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ประตู และหน้าต่าง
ซ่อมระบบประปา
ซ่อมพื้นที่ภายนอก