วิธีปลูกผักสลัดไร้สารเคมี

วิธีปลูกผักสลัดไร้สารเคมี โดยคุณตั้ม – กัมปนาท เนตรภักดี

วิธีปลูกผักสลัดไร้สารเคมี
วิธีปลูกผักสลัดไร้สารเคมี

คุณตั้ม – กัมปนาท เนตรภักดี หรือที่รู้จักกันในนาม พ่อมดชาวนา ผู้ที่เคยประสบปัญหาในการปลูกผักสลัด เช่นกัน

แต่เขาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำความรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน การเกษตรมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ แต่ เน้นนำสารชีวภัณฑ์ซึ่งก็คือจุลินทรีย์หลายชนิดที่มีประโยชน์กับพืชมาใช้ร่วมกัน ตั้งแต่เริ่ม เตรียมดิน เพาะเมล็ด ย้ายปลูกลงดิน ตลอดจนดูแลรักษา กระทั่งได้ผักสลัดต้นอวบอิ่มน่ากิน สดกรอบ และอร่อยอีกด้วย

—————————–

แนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับสั่งซื้อหนังสือสำนักพิมพ์บ้านและสวน มี 3 ช่องทางดังนี้

1. ผ่านทาง Inbox เพจ The BOOK HOUSE โดยสำนักพิมพ์บ้านและสวน https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/

(แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดและพูดคุยก่อนสั่งซื้อ)

2. ผ่านทาง https://www.naiin.com/

3. ผ่านทาง https://www.amarinbooks.com/


การปรุงดินและการปลูกเลี้ยงดูแลรักษาผักสลัด

ปฏิทินปลูกผัก ปลูกอย่างไรให้มีผักกินทั้งปี