อนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการและงานสัมมนา

อนุรักษ์พลังงาน
อนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการและงานสัมมนา “การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561”

โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวันชัย บรรลือสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการออกแบบและก่อสร้างบ้านให้เกิดการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์