บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022
5-14 สิงหาคม 2565
ไบเทค บางนา

เปิดโหวตที่นี่!! สวนไหนโดนใจร่วมส่งคะแนนให้รับรางวัลชนะเลิศมหาชน

แบบสวน สวนโมเดิร์น

1 | ได้ ! ตามใจ บ้านของเรา
คลิกเพิ่อชมภาพเพิ่มเติม

ออกแบบโดย : คุณศรัญญู เอื้อวิเศษวัฒนา และคุณภัทร พลศิริ

ต่อเติมสวนหลังบ้าน

2 | The Cube
คลิกเพิ่อชมภาพเพิ่มเติม

ออกแบบโดย : คุณทศพร เพ็งวิภาส

3 | WHAT THE BOX?
คลิกเพิ่อชมภาพเพิ่มเติม

ออกแบบโดย คุณกุญชร ปลื้มกมล

แบบสวนสวย สวนไม้ไผ่

4 | GREEN PAVILION MODULAR ไพร-ไผ่-ไผ๋
คลิกเพิ่อชมภาพเพิ่มเติม

ออกแบบโดย คุณกรัณย์ สุนทรวิภาต

5 | ต่อเติม
คลิกเพิ่อชมภาพเพิ่มเติม

ออกแบบโดย คุณตรีโลจน์ กาญจนวรินทร์ คุณสพลกฤษฎิ์ วนศิรากุล และคุณพลอย ชาญศิลป์

แบบสวนสวย สวนโมเดิร์น

6 | TETRIS GARDEN
คลิกเพิ่อชมภาพเพิ่มเติม

ออกแบบโดย คุณณชพล เฉลิมลักษณ์ และคุณศุภวิชญ สุขงา

สวนหลังบ้าน

7 | MAID YARD
คลิกเพิ่อชมภาพเพิ่มเติม

ออกแบบโดย คุณเบญจมาศ ถือมาลา

สวนกระถาง

8 | Creative green shelf จัดไปอย่าให้เหลือ
คลิกเพิ่อชมภาพเพิ่มเติม

ออกแบบโดย คุณธนภัทร วลีเกียรติกุล

keyboard_arrow_up