WALLS AND TREES ธรรมชาติกับผืนผนัง

นำธรรมชาติให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับงานสถาปัตยกรรม กับบ้านสีขาวของคุณอรรถพร คบคงสันติ เจ้าของสำนักงานภูมิสถาปัตยกรรม “TROP”