Atelier2+ สตูดิโอออกแบบที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานดีไซน์แขนงใดแขนงหนึ่ง

ทำความรู้จักกับ Atelier2+ สตูดิโอออกแบบมากความสามารถ ซึ่งล่าสุดในปีนี้ได้รับการคัดเลือกจาก MAISON&OBJET ให้เป็นหนึ่งใน 7 ของ Rising Talent Awards Asia 2017