จังหวะไทยๆ ของบ้านริมคลองสามเสน

บ้านริมคลองสามเสน เราชื่นชมในแนวคิดการออกแบบสไตล์ ทรอปิคัลโมเดิร์น ซึ่งเข้ากับสภาพภูมิอากาศของไทย ที่แม้ดูเรียบง่าย แต่แฝงด้วยรายละเอียดของชีวิตริมน้ำที่ชัดเจน