อยู่กับลมและแสงใน บ้านทรอปิคัล ที่พอดี

บ้านเราเป็นสไตล์ บ้านทรอปิคัล ตามพื้นฐานของคนเอเชียอยู่แล้ว เพราะหัวใจหลักของบ้านคือการเลือกเปิดรับลมและแสงแดด ตัวบ้านเป็นเหมือนกล่อง 2 กล่อง