MK-CK5 : RED BOXES ON THE MOVE สื่อสารตัวตนของแบรนด์ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

บุกอาณาจักร MK “MK Central Kitchen 5” ที่มาในคอนเซ็ปต์ Red Boxes on the Move กล่องสีแดงแห่งความสุข…