RESORT DE PASKANI ผ่อนชีวิตให้ช้า ในหมู่บ้านสีขาวใต้เขาตะเกียบ

RESORT DE PASKANI โครงการต่อเติมรีสอร์ทอายุนานกว่า 10 ปีที่แทรกตัวอยู่ในชุมชนเล็กๆ บริเวณเขาตะเกียบ เพื่อฟื้นฟูความแข็งแรงของชุมชนและผู้ประกอบการรายเล็กรอบๆ ไปพร้อมๆ กัน