BAAN RORB โอบล้อมรอบความสุข

บ้านขนาด 2 ชั้น บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 900 ตารางเมตร เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพบริบทโดยรอบที่ถูกขนาบไปด้วยอาคารสูงในฝั่งทิศเหนือและทิศตะวันตก ทำให้ฝั่งนั้นถูกลดทอนความเป็นส่วนตัวลง จึงนำไปสู่การออกแบบวางผังพื้นที่คอร์ทยาร์ดไว้กลางบ้านแล้วล้อมไว้ด้วยกลุ่มอาคาร