MARK’S CAVE ถ้ำที่ใช้ทุกตารางนิ้วอย่างคุ้มค่า

“ยิ่งพื้นที่เล็ก เราก็ยิ่งต้องใช้ทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่า ทุกรายละเอียดที่คิดจึงถือเป็นเรื่องสนุกสำหรับเรา” Mark Bradbury หนุ่มออสเตรเลียหัวใจไทยผู้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ของเขาในห้องคอนโดมิเนียมขนาดเพียง 40 ตารางเมตร บนถนนสายธุรกิจและแสงสีอย่างสีลมบอกกับเราอย่างนั้น