WINDSOR Design Awards 2019

WINDSOR ผู้นำด้านการผลิต ประตูและหน้าต่างไวนิล ระดับแนวหน้าของประเทศไทย
ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในหัวข้อ “Creative Outdoor Living”
ไม่จำกัดสไตล์ในการออกแบบ แต่ต้องสามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริง เพื่อนำผลงานไปแสดงโชว์ในงานสถาปนิก ’62
และเผยแพร่ในนิตยสารบ้านและสวน โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม workshop กับทาง WINDSOR
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประกวดดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องจบปริญญาตรีก่อนวันที่ 22 มี.ค. 2562
ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันตัดสินผลงานรอบสุดท้าย
2. ผู้สมัครต้องถือสัญชาติไทย
3. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

กติกาและเงื่อนไขในการออกแบบผลงาน
1. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายนอกอาคารภายใต้หัวข้อ “Creative Outdoor Living” โดยต้องมีขนาดตั้งแต่ 30x30x30
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3x3x3 เมตร และไม่ได้เป็นโครงสร้างในลักษณะศาลา
2. วัสดุหลักที่ใช้ในการออกแบบผลงานต้องเป็นวัสดุไวนิลจากทาง WINDSOR มากกว่า 70%
และสามารถใช้เหล็กกล่องเสริมภายในเพื่อนำมาเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงได้
สามารถคลิกดูรายละเอียดของขนาดวัสดุไวนิลที่นำมาใช้ในการออกแบบ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ตามภาพ

3.  หากการออกแบบผลงาน มีส่วนช่วยส่งเสริมในเรื่องของการแยกขยะ เพื่อแนวคิดรักสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องด้วย โดยสามารถออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์แยกชิ้นได้ จะได้รับการพิจารณารางวัล และคะแนนพิเศษที่โดนใจคณะกรรมการในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
4 . ขั้นตอนในการประกอบผลงานต้องสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานได้จริง
5.  ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน เท่านั้น โดยไม่จำกัดว่าเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่ม
6.  ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด เป็นของทาง WINDSOR เท่านั้น
7.  ทางทีมงานไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับรูปแบบผลงานที่มีความคล้ายคลึงกันของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
8.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท ตามลำดับ
รางวัลพิเศษ 5,000 บาท

การส่งผลงาน

ผลงานออกแบบจำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วยคอนเซ็ปท์และภาพผลงาน ขนาด A3 เป็นไฟล์ PDF ขนาด 300 dpi ( ขนาดไม่เกิน 20*
MB)
** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-422-9999 ต่อ 4185

ลงทะเบียน