WONDERFRUIT เทศกาลที่การสร้างสรรค์คู่ขนานไปกับการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

บางเทศกาลงานรื่นเริงอาจเพิ่งจบลง หากแต่นั่นอาจเป็นสัญญาณของความยั่งยืนที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป นี่คือภาพจำของงาน Wonderfruit ที่เพิ่งผ่านพ้น