WAYCO RUZAFA เปลี่ยนโรงหนังเก่าแก่ให้กลายเป็นที่ทำงานแบบคอมมูนีตี้

WAYCO RUZAFA คือโปรเจ็กต์รีโนเวตที่เปลี่ยนโรงหนังเก่าแก่ ที่เคยเป็นร้านหนังสือให้กลายเป็นที่ทำงานแบบคอมมูนีตี้ โดยยังคงกลิ่นอายของเดิมไว้