VOA SPACE รีโนเวต โชว์รูมรถจักรยานยนต์ ให้เป็นแหล่งรวมตัวของนักสร้างสรรค์

โครงการนี้เกิดจากการ รีโนเวต อาคารที่เคยเป็นโชว์รูมรถจักรยานเก่าเพื่อใช้เป็นแหล่งรวมตัวของนักสร้างสรรค์ แม้ว่าเสาและคานของอาคารเดิมได้รับการคงไว้เพื่อบอกเล่า