TAINAN SPRING แปลงโฉมห้างสรรพสินค้าเก่าเป็นลานน้ำพุคนเมือง

TAINAN SPRING โปรเจ็กต์ปรับโฉมห้างสรรพสินค้าที่เคยอยู่คู่เมืองไถหนานมาแต่อดีตให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเมือง ด้วยการรื้ออาคารเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นลานน้ำพุพร้อมพื้นที่สีเขียว