มาทำ “ทำปุ๋ยใช้เอง” กันเถอะ

มาดูวิธีการทำปุ๋ยใช้เองจาก “มูลไส้เดือน” โดยมี คุณชารีย์ หรือลุงรีย์แห่ง Uncleree Organic Farm มาเป็นผู้ให้คำแนะนำแบบล้วงลับเจาะลึก น่าสนใจจริงๆ