[before & after] ตกแต่งพื้นที่ข้างบ้านให้สวย ด้วยสวน Tuscany สไตล์อิตาลี

วันนี้ my home ชวนมาแต่งสวนที่บ้าน ด้วยคอนเซ็ปต์ สวน Tuscany สไตล์อิตาลี ได้บรรยากาศต่างประเทศ แบบไม่ต้องไม่เยือนด้วยตัวเอง ก็เหมือนอยู่ในถิ่นเลยทีเดียว