IKEA X TOM DIXON ได้เวลา DELAKTIG โซฟาและเตียงนอนแบบโมดูลาร์ออกโรง

IKEA x Tom Dixon: DELAKTIG เฟอร์นิเจอร์ แบบโมดูล่า ที่มีฟังก์ชันเป็นทั้งโซฟาและเตียงนอนในร่างเดียวกัน เพื่อความยั่งยืนและยืดหยุ่นต่อการใช้งานไปพร้อมกัน