THE LABORATORY HOTEL ห้องทดลองในสวนพฤกษศาสตร์

The Laboratory Hotel เป็นโฮสเทลขนาดเล็กริมในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวในรูปแบบห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ตรงตามชื่อเรียก อันมาจากความชอบและความสนใจส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของ โดยปรับปรุงสถานที่เดิมซึ่งเคยเป็นแกลเลอรี่สีสันฉูดฉาดด้วยการเปลี่ยนมาใช้โทนสีขาว น้ำตาลอ่อน และเทาที่ดูสะอาดผ่อนคลายตกแต่งผนังภายในทั้งหมด