SUN PLAZA โครงการสาธารณะที่มาพร้อมคุณภาพชีวิตของชุมชน

โครงการ SUN PLAZA พื้นที่สาธารณะที่เปิดเป็นคอมมูนิตีมอลล์และศูนย์อาหารที่สะอาดและเพียงพอกับจำนวนผู้คนที่พักอาศัยในย่าน เพื่อรองรับการขยายตัวผู้คน